WIJ ZIJN PSI-VRANSEN

Samenwerken?

Maalderij 21D, 1185 ZB Amstelveen
Postbus 12330
1100 AH AMSTERDAM
KvK nr.: 34234791
Telefoon: +31 20 495 38 38
(ma. t/m vrij. 08.00 – 17.30 uur)

Peter over de vernieuwde Code Postfilter

In huidige digitale tijdperk werkt fysieke post nog steeds. Van wervende direct-mail en rekeningafschriften tot persoonlijke kaartjes van familie en vrienden. Maar daarnaast verstuur je als organisatie natuurlijk ook post om bestaande of nieuwe doelgroepen te bereiken en activeren. Bijvoorbeeld met geadresseerde of ongeadresseerde direct-mail.

Al jaren bestaat de ja/nee sticker op de brievenbus om als ontvanger aan te geven dat je geen ongeadresseerde post wilt ontvangen. Maar hoe zit het met ongevraagde geadresseerde direct-mail? Vanaf 1 april geldt de nieuwe Code Postfilter. Ontvangers die ongevraagde geadresseerde post niet op prijs stellen kunnen zich afmelden via het Postfilter. We hebben de belangrijkste wijzigingen voor je op een rijtje gezet:


Verplichte verwijzing naar Postfilter op geadresseerde reclamepost 

Als afzender van ongevraagde geadresseerde direct-mail ben je vanaf 1 april 2021 verplicht om op je reclame-uitingen een verwijzing naar het Postfilter te maken (ook bij een DM naar je klanten). Zo weten ontvangers precies waar ze hun ontvangstvoorkeuren kunnen doorgeven: via postfilter.nl. Voorbeeldzinnen die je kunt gebruiken in je direct-mail:


‘Geen reclamepost meer ontvangen? Via www.postfilter.nl meldt u zich eenvoudig af voor reclamepost van adverteerders waar u niet klant bent of klant was.’

‘Geen reclamepost meer? Maak uw bezwaar bekend via www.postfilter.nl’

‘Wilt u geen reclamepost ontvangen? Meld u af via postfilter.nl’

In geval van een klanten mailing:

‘Wilt u uw adres of postvoorkeur wijzigen? [Instructie of link naar eigen webpagina]. Via www.postfilter.nl meldt u zich af voor reclamepost van adverteerders/organisaties waar u geen klant bent of was / geen donateur bent of was.’

 

Meer tijd voor klachten

Als afzender van direct-mail krijg je vier weken de tijd om de klachten over geadresseerde direct-mail te onderzoeken en de klager hierover te informeren. De nu nog geldende termijn van twee weken is erg krap. De termijn is aangepast om je als organisatie meer ruimte te geven om de klacht goed af te handelen en de verwerkingen in lijn te brengen met de overige codes in de Nederlandse Reclame Code.

 

Afmelden voor geadresseerde reclamepost ook anoniem mogelijk

Ook nieuw is dat consumenten hun ontvangstverzoeken en bezwaren voortaan anoniem kunnen laten vastleggen, zonder naam en e-mailadres. Zo kunnen ook consumenten die geen persoonsgegevens willen delen met Postfilter zich inschrijven tegen geadresseerde reclamepost. In de huidige opzet kan een ontvanger zich alleen afmelden in combinatie met een naam en een e-mailadres. Voor een aantal consumenten is dit een barrière. Vanaf nu is er een keuze:

  • Anoniem vastleggen van de afmelding, dus zonder naam en zonder e-mailadres. De duur van deze nieuwe vorm van afmelden is twee jaar.
  • Afmelding vastleggen met de mogelijkheid de gegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen. Dit werkt met een e-mailverificatie. De duur van deze aanmelding is aangepast naar zes jaar (is op dit moment nog vijf jaar).

Verder komen er twee aparte websites voor het postregister en voor het overledenenregister. Voorheen bestond er één website voor het Nationaal Postregister en het Nationaal Overledenenregister. Dit wordt losgekoppeld en beide krijgen op korte termijn een eigen website.

 

Download hier de volledige herziene Code Postfilter