Databewerking: uniformeren & valideren van klantendata

Data is ‘key’ bij het bereiken van de juiste doelgroep.  Niet elke organisatie is in staat om de data eenvoudig geschikt te maken voor direct marketing toepassingen, zoals selecteren, exporteren, uniformeren en valideren van de data voor gebruik. Deze service kan per project of periodiek worden ingezet. Het resultaat: een perfect gepersonaliseerde boodschap die aankomt.

Onze oplossingen voor databewerking

Verhuischeck

Niet iedereen geeft actief een verhuizing door. Het is ook niet meer vanzelfsprekend om dit te melden via de post verhuisservice. Aan de hand van verschillende bronnen geven we aan welke klanten nog gemaild kunnen worden en welke klanten verhuisd zijn, desgewenst met nieuw adres.

Overlijdensregister

Niets is vervelender om de nabestaanden van klanten die zijn overleden te bereiken. Deze zijn uit te sluiten door het uitvoeren van een validatie op het overlijdensregister.

Mailbaarheidscheck

Correspondeert de naam met het adres, zijn de adresgegevens juist, komen postcode en woonplaats overeen? Voorkom onnodige kosten en verhoog de kwaliteit van uw databestand.

Uniformeren

Niet elke database bevat alle gegevens in separate velden. Dit is echter wel belangrijk, zeker in het geval van het personaliseren van de boodschap. Onze dataspecialisten zorgen voor het uniformeren, ontdubbelen en structureren van data. Bekende voorbeelden zijn: voorletters met tussenpunten, plaatsnamen in hoofdletters, tussenvoegels loshalen van achternaam, hoofdlettergebruik, etc.

Uw data veilig bewerkt bij PSI-Vransen

PSI-Vransen heeft het privacy-waarborg van de DDMA. Dit betekent dat we ons strikt houden aan de regelgeving van de overheid en de branche organisatie. Wij zijn zuinig op jouw data en gaan hier betrouwbaar mee om. We hanteren uitgebreide veiligheidsmaatregelen ten aanzien van het opslaan, bewerken en verwerken van data. Deze maatregelen hebben we samengevat in een bewerkersovereenkomst.

Wat kost het valideren, uniformeren en ontdubbelen van data?

Voor het valideren van data wordt een bedrag per te controleren record (adres) in rekening gebracht. Daarbij is de prijs afhankelijk van het aantal externe bronnen dat hiervoor gebruikt wordt. Valideren kan al vanaf een paar cent per record. Voor het uniformeren, structureren en ontdubbelen van data wordt gewerkt met een uurtarief van € 75 tot € 150,- per uur, afhankelijk van de complexiteit van de werkzaamheden.

Vraag advies en begroting